Kurs prawa jazdy kat. AM

Kurs obejmuje 5 godzin teoretycznych oraz 5 godzin jazd. Prawo jazdy kategorii AM można otrzymać od 14 lat. Na kurs może zapisać się osoba na 3 miesiące przed podanym wiekiem za wcześniejsza zgodą rodzica lub opiekuna. Uprawnia do prowadzenia motoroweru oraz czterokołowca lekkiego.

W cenę kursu wliczone są: materiały szkoleniowe (płyta CD+ podręcznik) oraz Egzamin Wewnętrzny (z teorii i praktyki).

Prawo jazdy od 14 lat

Kategoria AM prawo jazdy zastąpiła uprawnienia znane wcześniej jako karta motorowerowa . Została wprowadzona zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami od 19 stycznia 2013 r. Minimalny wiek kiedy możesz zapisać się na kurs to na 3 m-ce przed ukończeniem 14 lat. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia to możesz uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Prawo jazdy kategorii AM jest wydawane na okres 15 lat. Termin ten może ulec skróceniu, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Ci, którzy już posiadają kartę motorowerową i ukończyli 14 lat, podlegają płatnej wymianie karty na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu państwowego. Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii prawa jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów określonych w kat. AM. Jeśli pełnoletność uzyskałeś po 19 stycznia 2013 roku i nie posiadasz żadnych uprawnień do kierowania pojazdami a chcesz poruszać się w ruchu drogowym np. skuterem, przepisy obligują Cię do uzyskania tej kategorii prawa jazdy.

Kategoria AM prawa jazdy pozwala na prowadzenie pojazdów

Motorower (np. skuter), czyli pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik o pojemności nieprzekraczającej 50 cm ³ lub w silnik elektryczny o mocy nie większej, niż 4 kW , którego cechy konstrukcyjne ograniczają prędkość jazdy do 45 km /hCzterokołowiec lekki (np. quad), jest to pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg, zaś cechy konstrukcyjne ograniczają prędkość jazdy do 45 km / h.

Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona tego typu pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych spełniających właściwe warunki techniczne.